Karthik открытые
[search 0]
Больше

Download the App!

show episodes
 
Karthik talks about random topics which even sometimes would make no sense and sometimes makes all sense. Yes, Life is filled with such paradoxes. Let's talk about everything like Love, Art, Literature, Cinema, Politics, Society and all other aspects of life too. So, Yeah Welcome Guys. Instagram ID - https://www.instagram.com/kadhaippomawithkarthik/ Facebook ID- https://www.facebook.com/karthikpl YouTube ID- https://www.youtube.com/channel/UC0LqZ6AbO1X2iPKDhik39UQ
 
Loading …
show series
 
உலக புத்தக தினத்தை முன்னிட்டு ஒரு Poetry Podcast. இந்த எபிசோடில் தமிழின் ஆகச்சிறந்த கவிஞர்களான நா.முத்துகுமார், கல்யாண்ஜி, ஜெ.பிரான்சிஸ் கிருபா, தேவதேவன் போன்றோரின் கவிதைகளை வாசித்திருக்கிறேன். Listen. free your spirit :) Follow us on,https://www.instagram.com/kadhaippomawithkarthik/
 
In this episode, we have Nivethan from Vanakkam Makkals Podcast Where we discussed about the ground realities of the #GohomeGota protest. An huge emotional and political outbreak in the island country after the terrible economic crisis. A new hope of harmony has born in the country.
 
In this episode,we have addressed Arignar's Anna's famous Parliament speech which is on Resistance against Hindi Imposition. This is a challenge that every non Hindi speaking states in India face till now. Thus, lets hear to what Arignar Anna's spoke in parliament during 1963.Cover art - https://www.instagram.com/shajan_kafka/Our Instagram ID - htt…
 
Multi-tasking is commonly thought of as a great way to be more productive, but there are some myths that people believe about multi-tasking that can actually end up slowing down your progress & productivity. Here are 10 of those myths and how to avoid them: Doing more at the same time is awesome Humans can multi-task Quality of output remains the s…
 
In order to achieve amazing success, it’s important to think long-term. When you focus on the short-term, you may be tempted to take shortcuts that can compromise your long-term goals. But if you consistently work toward your goals and allow the compounding effect of time to work in your favor, you can achieve amazing things. Of course, this doesn’…
 
புலவர்: பதுமனார்திணை: நெய்தற் திணைபாடல்:நள்ளென்றன்றே யாமம் சொல் அவிந்துஇனிது அடங்கினரே மாக்கள் முனிவு இன்றுநனந்தலை உலகம் துஞ்சும்ஒர் யான் மன்ற துஞ்சாதோனே.Translation :In the still darkness of night,words have died down,everybody has sunkinto sweet sleep with no malice,and the whole wide world sleeps.I certainly am the only onewho is unable to sleep…
 
புலவர்: நரிவெரூஉத் தலையார் திணை: நெய்தற் திணை பாடல்: அது கொல் தோழி காம நோயே, வதி குருகு உறங்கும் இன்னிழல் புன்னை உடை திரைத் திவலை அரும்பும் தீ நீர் மெல்லம்புலம்பன் பிரிந்தெனப் பல்லிதழ் உண்கண் பாடு ஒல்லாவே Translation : Is this how love sickness is, oh friend? Since the lord of the shores, where residing herons sleep in the sweet shade of punnai tre…
 
Leadership is not a static state but evolves over time. It is not a title or a badge but a responsibility to help, guide, teach and serve others in the best possible way. When you get into the corporate world, you'll realize that every day is a game of collaboration, managing, leading, and juggling between different priorities. While you do this, i…
 
புலவர்: காமஞ்சேர் குளத்தார்திணை: நெய்தற் திணைபாடல்:நோம் என் நெஞ்சே! நோம் என் நெஞ்சே!இமை தீய்ப்பன்ன கண்ணீர் தாங்கி,அமைதற்கு அமைந்த நம் காதலர்,அமைவு இலர் ஆகுதல், நோம் என் நெஞ்சே.Translation :My heart aches! My heart aches!My perfect lover who consoled me,when I cried hot tears that almostscalded my eye lids, has changed.My heart aches!Follow us,Episo…
 
புலவர்: தேவகுலத்தார்திணை: குறிஞ்சித் திணைபாடல்: நிலத்தினும் பெரிதே; வானினும் உயர்ந்தன்று;நீரினும் ஆர் அளவின்றே- சாரல்கருங்கோல் குறிஞ்சிப்பூக் கொண்டு,பெருந்தேன் இழைக்கும் நாடனொடு நட்பே.Translation :Larger than the earth,higher than the sky,and harder to fathom thanthe ocean,is my love for the man fromthe mountain slopes, where beesmake rich honey fr…
 
திணை- குறிஞ்சித் திணை புலவர்- இறையனார் பாடல்:கொங்கு தேர் வாழ்க்கை அஞ்சிறைத் தும்பி!காமம் செப்பாது, கண்டது மொழிமோ!பயி்லியது கெழீஇய நட்பின், மயில் இயல்செறி எயிற்று அரிவை கூந்தலின்,நறியவும் உளவோ நீ அறியும் பூவே?Translations :O beautiful winged beewhose life is choosing honey!Tell me what you found and notwhat pleases me!Is there a flower with morefrag…
 
பாடல்:செங்களம்படக் கொன்று அவுணர்த் தேய்த்தசெங்கோல் அம்பின் செங்கோட்டி யானைக்கழல் தொடிச் சேஎய் குன்றம்,குருதிப் பூவின் குலைக் காந்தட்டேTranslation:The mountain of Murukan,the red god wearing whirlingbracelets,who vanquished demons in thered battlefield, his thick arrowsand elephant’s tusks turning red,has clusters of blood-red glorylily blossoms.Fol…
 
This episode dissects the depiction of Lord Murugan who is disassociated with any kind of religion and who was just the leader of Tamil Land through Tamil Sangam Literary references. Majorly this episode's content is driven by Arivumathi's Book Tamil Murugan and works of Tho.Paramasivan. To Fight Fascism... First of all Know Murugan to hold him tig…
 
Infants learn more than we give them credit for, and they will learn more than we teach them if given the chance. What I also see is, most of us are so busy teaching anything and everything that never worked in our life to infants who are growing up. Towards the end of the year 2021, my twin sister along with her twins (a boy and a girl) came along…
 
In this episode we have tried discussing on diet, healthy eating and politics around the fancy diets. The episode features Gopalakrishnan Krinshnaswamy from Movie Herald Podcast / Thought Aggregator. Try Listening and share your views on our Instagram Handles,https://www.instagram.com/kadhaippomawithkarthik/https://www.instagram.com/thoughtaggregat…
 
Rant Panlaam Vaanga...Suthi nadakkura sambavamellam Rant Pannalaam Vaanga..Rants in this Episode:1) O Solriya Mama.. OO Solriya Mama2) Kudiperumai Kolai by Annan Seeman3) Dinamalar News Cut on Free Women Commutation in TN Buses4) Karnataka MLA speech5) Boardudas Arrest6) Tamil Thaai Vaazhthu7) Evacuation of Poorvakudi in the name of Expansion/Infra…
 
How to make the most of the last few weeks of the year? Give it your 110% in December. The end of the year is a time when people want to reflect on their achievements and set out plans for the new year. This may be tough if you have been slacking or just going through the motions. Give it your 110% in December and you will reap the rewards in Janua…
 
Some call it the mid-career crisis, others just say it as lack of clarity - either ways, what is it one should do if there is a feeling of being lost in their career? The feeling of 'being lost' in your career journey is not very unique to individuals. Even those having strong career performances feel this way during some part of their career. In t…
 
Have you ever considered becoming self-disciplined so that you can have better growth opportunities when it comes to career development or just having a more predictable lifestyle? In this podcast, I start off with the definitions of discipline and self-discipline and from there I talk about the 3 types of performance that we experience: Low-perfor…
 
Do you keep answering the question "How is your day going?" by saying, "Well, it is going okish"? When you start adopting power routines, you will start saying, "My day is going wonderfully well!" In this podcast, I talk about the importance & benefits of having power routines to start your day off. This is not a "conceptual" preaching but somethin…
 
This episode is a Tribute episode to the Late Tamil Anthropologist Dr. Tho. Paramasivan.Book References for the Episode:தொ.ப'வின் புத்தகங்கள்:1. அறியப்படாத தமிழகம்2. தெய்வம் என்பதோர்3. பண்பாட்டு அசைவுகள்4. அழகர் கோவில்5. ஆராட்டும் நீராட்டும்6. சமயங்களின் அரசியல்7. நான் இந்துவல்ல நீங்கள் பேரா.க நெடுஞ்செழியன்:1. ஆசீவகமும் ஐயனார் வரலாறும் ஆர்.பாலகிருஷ…
 
In the pursuit of trying to "manage" and "lead" others, are you missing out on this important element of managing yourself? If you like this concept of becoming a self-manager and a self-leader, in this podcast, you are going to get a lot of questions that you need to be asking yourself. It is through self-evaluation, self-analysis, and self-correc…
 
Leadership is a journey of self-transformation and transforming others in the process. Do leaders feel stress, strain, self-doubt or do they enjoy the process? After studying many leaders and my own mentor, I understood that leaders who have the mindset of serving people, constantly go through 6 areas of self-development so that they stay relevant …
 
Personal Development is what makes us humans. It is that yearning to be better than what we were yesterday that pushes one's boundary to achieve greatness. But are you aware that there are 6 areas one needs to focus on when it comes to personal development? Spiritual Aspect Mental Aspect Emotional Aspect Physical Aspect Social Aspect Financial Aspe…
 
There is a lot of emphasis everywhere to make a mark, create an impact and keep hustling in your career and in your life. Seldom do we understand the importance and the power of celebration. Why is it important to even celebrate wins - big or small? In this podcast, I share 6 reasons Why You Should Celebrate Small & Big Wins. Ready to celebrate? Li…
 
Why do great leaders collaborate? What is it about collaboration that can help you grow in your career and as a leader? In this podcast, I talk about 7 Reasons Why Collaboration is Important to Strengthen Your Authority as a Leader. By understanding these 7 Reasons, you'll have a better perspective on why should you seriously consider collaborating…
 
If you are someone who understands the importance of Self-Esteem in your pursuit of getting better in your career, business or life, this is going to be an important podcast for you. In this podcast I speak about 5 Ways to Improve Your Self-Esteem along with the below concepts: What is Self-Esteem? What creates Self-Esteem? What to be part of a gro…
 
What is it about Influencing that makes it such an important attribute for anyone who wants to stand out as a leader? Why did someone like Dr. John. C. Maxwell say that leadership is about influencing and nothing else? In this podcast, I speak about 6 Reasons Why You Should Influence Others As A Leader I cover the below topics: Influencing as a mor…
 
Ever wondered what is it about meditation that can help you increase your focus? In this short podcast, I am going to be deciphering this. I speak about a meditation technique where you simply focus on your breath for whatever amount of duration you can and just be aware of the moments when your mind wanders. If you found this useful, do drop me a …
 
Are you someone who is struggling to draw the boundaries between work and personal time ever since we have gone digital and started working from home? You are not alone in this, many feel overwhelmed to even understand how to differentiate work time from personal time and that results in lots of mental and emotional challenges. In this podcast, I t…
 
Did you know that surveys suggest that 85% of the global workforce constantly feel disengaged at their workplace? Studies show that if your team and your employees are engaged, these will be the outcome: 17% increase in productivity 21% greater profitability 41% reduction in absenteeism Up to 58% less turnover But how do you accomplish these? Here …
 
This episode features Chriznil From TikTok Kannis Podcast and Nivethan from Vanakam Makkals Podcast talks about the ground reality in Srilanka. We have discussed about the Cultural, Political and Economical changes thats happening in Srilanka and the issues around north eastern province of Srilanka. The twitter panchayat saying Dravidama ? Eelama ?…
 
Have you ever wondered how the traditional education system has equipped you to face the challenging situations that you are bound to come across in your life? Through my own experience of being part of the traditional education system for more than 15 years, I know for a fact that I was not equipped to have a fulfilling life or a career. In this P…
 
What is it about Mindfulness that you need to know that can help you be on the track towards achieving your career goals? In this Episode I have Srimaya Mahapatra, a mindfulness coach who is going to answering the below questions: Question 1: What made you think about helping people with Mindfulness? Question 2: How should someone who is new to Min…
 
In this Episode, We have discussed about the oppression faced by Eelam Tamils. Do have a listen. All we need is Empathy and Nothing else. The episode features Mr.Priyanth from Tamil Diaspora who talks about all the struggles of being a victim of Genocide. Do follow us on, https://www.instagram.com/kadhaippomawithkarthik/ https://www.instagram.com/p…
 
In This Episode we are discussing about Karthik Subbaraj’s Jagame Thandhiram and the attempt of Eelam Narrative and our perspectives on the Clash between Dravidian 2.0 vs Eelam. This episode features Arun Thangavel from Cinema Observer Instagram Page who consistently writes his perspectives on Cinema. Do follow us and DM us on below handles, https:…
 
In this Episode we will be discussing about Women along withShivaranjani Kubendiran.Topics discussed below,1. Statistics – Violence Against Women2. Patriarchal Society3. Toxic Masculinity4. Marriage Syllabus & Women5. Marriage Market6. Male Gaze and Capitalist market7. Korean Beauty & Fashion Industry8. Fashion Policing9. Slut Shaming10. Put Chutne…
 
In this Episode we will be discussing about Folk Artists along withJenny BharathiTopics discussed below,1) Marakkave Ninaikkiren – Mari Selvaraj2) Folk Art and Folk Artists – People POV3) Folk Artists – Caste and Economic Oppression4) Casteism in Folk Art5) Women and Transgender Folk Artists6) Abuses and Harassments7) Survival Issues of Folk Artist…
 
In this Episode we will be discussing about Dalits along withThozhar Arunesh, Dalit Activist.Topics discussed below,1) Ippellam Yaaru Jaadhi Paakuraa?2) Social Capital3) Panchamas?4) Monarchial Rulers and Brahminism5) Glorification of Monarchy6) Community Certificate Parithabangal7) Indoctrination of Caste in Indian Families8) Traumatic Childhood f…
 
In this Episode, We are discussing about Ableism along with Naveen Daniel,Admin of istathukku Instagram Page.Topics discussed below,1) Differently Abled (or) Disabled?2) What is Ableism?3) Challenges faced by Disabled,4) Media Representation of Disabled,5) Love and Relationship of Disabled,6) Physical, Mental and Invisible Disabilities,7) Issues in…
 
What kind of mindset should one develop in order to become a leader? What mindsets do leaders who have build their career and business on top of great values and principles have that you can adapt to grow in your own career? In this podcast, I talk about the 6 Mindsets that one needs to grow as a leader. Here is the Summary: Put People First Let Pe…
 
In this episode We have discussed along with Thozhar Alagu Jegan,Founder of Aniyam Foundation which works for the welfare and rights of LGBTQIA+ Community.Topics Discussed,1. Pro Noun,2. Name is equality,3. Physical, Mental and Verbal Abuses4. Awareness and Education,5. Aniyam Foundation,6. Self Love7. Fight for Equality8. Who are my Allies?9. Sens…
 
Are you someone who is caught up chasing your Goals and Numbers and forgot to CELEBRATE OTHER'S SUCCESS? Why is it even important to acknowledge other's success and celebrate them? In this Podcast, I go deep on the below 5 reasons and the importance of each of them: It Showcases Abundance Mindset Understanding What Goes Around Comes Around SALARY i…
 
Are you someone who wants to increase your influence at work? Here is a simplified 4 Step Framework that you can apply very easily to start building up your Influence at work. Don't miss out on the BONUS that I talk about towards the end of the Podcast where I give you a cool tip that you can use right away to increase your influence and put yourse…
 
Topics Discussed in the episode,• Being a Sex Guru• Myths around Sex• Porn Paarkkum Padalam• Parental Guidance• Sex Education• Foreplay's Importance• Power Equation• Sex In Sanga Ilakkiyam• Scandal• Body Positivity• Creepy DM's• Virginity and Myths• ABC of Sex Education• No Means No• Consent is RenewableDM us on,www.instagram.com/kadhaippomawithkar…
 
What does it mean to be the best in one's career or profession? How can one become the best? In this podcast, I'll be sharing the below 5 ways using which you can start on a journey of becoming the best: Whom Are You Idolizing? Constantly Keep Upskilling Collaborate Stop Chasing Shiny Objects Be Humble - Use the 10minute Rule If you wish to know wh…
 
Loading …

Краткое руководство

Google login Twitter login Classic login