Markedspladsen открытые
[search 0]
Больше
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Det forventede budgetunderskud i USA er blevet revideret op til 6,7% af BNP, og det er jo altså i en højkonjunktur. Ind til videre absorberer markedet velvilligt gælden, men en eller anden dag kan det gå galt. Man kan for eksempel holde øje med valget og med det kommende opgør om det såkaldte gældsloft.…
  continue reading
 
Der har været en usædvanligt stor markedsreaktion på, at der er udskrevet parlamentsvalg i Frankrig. Det hænger sammen med, at landet i forvejen har et alvorligt problem med de offentlige finanser, og alternativerne til den nuværende regering har lydt som om, de vil lempe endnu mere.Danske Bank
  continue reading
 
Det ser ikke så dårligt ud med vækstbilledet i de store økonomier, og risikoen for snarlig krise er også aftaget ikke mindst i Kina. Et lavt amerikansk inflationstal har øget den gode stemning, men der har til gengæld været en voldsomt stor markedsreaktion på politisk uro i Frankrig.Danske Bank
  continue reading
 
Vi vender ugens rentenedsættelse og ser frem mod ret vigtig uge i USA, men fokuserer ellers på Storbritannien. Her går det bedre med både økonomien og inflationen, end der tegnede sig for et halvt år siden, mens opmærksomheden samler sig om et valg, der synes afgjort på forhånd.Danske Bank
  continue reading
 
Det ser meget ud til, at renten bliver sat ned på torsdag, men det er næppe startskuddet til en hel stribe rentenedsættelser, som man ellers ofte har set. Priser, lønninger, arbejdsmarked og økonomien som helhed ser ud til at overraske til den stærke side.Danske Bank
  continue reading
 
Der har været store prisstigninger på en del råvarer på det sidste. Noget af det, så som kobberprisen, afspejler mere efterspørgsel fra fremgang i industrien. Andet handler mere om vejr og vind, og under alle omstændigheder er vi langt fra en ny omgang råvare-drevet inflation.Danske Bank
  continue reading
 
Det kommende europaparlamentsvalg kommer ikke til at udløse markedsreaktioner, men emner som handelspolitik, gæld, regulering og konkurrenceevne – som det nye parlament skal forholde sig til – er højt på den økonomiske dagsorden.Danske Bank
  continue reading
 
Amerikansk økonomi har trukket de lange renter opad i Danmark, så vi er tæt på 5%-lån, også selv om udsigten til rentenedsættelser fra centralbankerne her i Europa ikke har ændret sig. Nogle låntagere vil få en direkte effekt, når rentenedsættelsen kommer, men det helt store gennemslag skal man nok ikke regne med.…
  continue reading
 
I USA er forbruget højt, og det presser renterne opad. Men herhjemme holder forbrugerne fortsat igen, selv om der for gennemsnittet egentlig er plads til at bruge mere. Det hænger blandt andet sammen med, at det gennemsnit dækker over en ganske stor gruppe, der stadig har svært ved at få enderne til at mødes.…
  continue reading
 
Markederne fokuserer mere på amerikansk pengepolitik end Mellemøsten lige nu, mens vi også tager et kig syd for grænsen. Tysk økonomi har været ramt af en del uheld de sidste år, men nu tegner det til, at det kan gå lidt den anden vej. På kort sigt, for der er også strukturelle problemer.Danske Bank
  continue reading
 
Den Europæiske Centralbank satte ikke renten ned denne gang, men lyder ret opsat på at gøre det i juni. Der er ellers stigende bekymring for inflationen især i USA, og det reagerer markedet stærkt på, men i Europa lyder analysen stadig, at tingene går i den rigtige retning – formentlig i hvert fald.Danske Bank
  continue reading
 
Stærkere nøgletal end ventet for blandt andet industrien i USA har sendt markedsrenterne opad og er nok også en stor del af grunden til, at olieprisen og andre råvarepriser har taget noget af et hop. Men både for renter og råvarer ser det mest ud til, at det er en mindre korrektion og ikke begyndelsen på en ny tendens.…
  continue reading
 
Efter ti års fald er norske og svenske kroner så billige som nogensinde målt over for den danske, men det er der gode og fundamentale årsager til, så man skal ikke gå og vente på, at de bliver dyrere igen, som vi ser det. Vi ser nærmere på nabo-valutaerne i denne specialudgave af Markedspladsen, inspireret af denne norske podcast: https://bit.ly/DB…
  continue reading
 
Centralbanker i USA og Europa bekræfter, at pilen peger mod rentenedsættelser, og i Schweiz blev det endda en realitet. Men Japan har gennemført sin første renteforhøjelse i 17 år, og det er et markant tegn om normalisering i en ellers ikke helt normal økonomi.Danske Bank
  continue reading
 
Prisen på fastforrentede lån i Danmark holder sig nogenlunde rolig, selv om markedsrenter trækker opad rundt omkring i verden. Den kommende uge kan både byde på renteforhøjelser og nedsættelser rundt omkring i verden, men vigtigst bliver signalerne fra den amerikanske centralbank.Danske Bank
  continue reading
 
Signalet fra Den Europæiske Centralbank er, at renten bliver sat ned inden så længe, og at meget peger på juni. Hvad der sker derefter, kommer helt an på nøgletallene. Formentlig kommer de til at gå forsigtigt frem, for inflation og lønvækst bekymrer dem stadigDanske Bank
  continue reading
 
Den store historie dette forår er, at renterne skal sættes ned inden alt for længe. Men hvornår og hvor meget? Den usikkerhed er stadig stor, og for at blive klogere holder markederne også øje med, hvad der sker uden for de største økonomier som USA og euroområdetDanske Bank
  continue reading
 
Amerikansk økonomi og inflation overrasker til den høje side, og det udskyder forventningen til rentenedsættelser. Givet, at renteniveauet er så højt, kunne man ellers godt argumentere for at komme i gang, så man kunne gå forsigtigt frem, men det ser ikke ud til at være det, centralbanken vil gøre.Danske Bank
  continue reading
 
Der er flere og flere tegn på, at tilbagegang bliver vendt til svag fremgang i den globale produktion af fysiske varer. Der er også tegn på, at inflation og beskæftigelse ligger højere end ventet i USA. Trods begge dele ser det nu stadig ud til, at renterne skal ned, men i moderat tempo.Danske Bank
  continue reading
 
Troen på snarlig rentenedsættelse i USA falder, Novo-koncernen skal veksle et stort beløb, og så er markedet for ejerlejligheder i Danmark bremset temmelig kraftigt op efter at den nye boligbeskatning er trådt i kraft.Danske Bank
  continue reading
 
Den amerikanske centralbank slår døren op for rentenedsættelser, men skaber tvivl om, hvornår den første kommer. Uanset det er dollaren blevet styrket ganske pænt i januar, og det kan meget vel fortsætte i den retning.Danske Bank
  continue reading
 
Trods et meget stort budgetunderskud peger pilen mere mod nye skattelettelser end mod opstramninger i USA. Centralbanken skal nok sætte renten ned alligevel, men langsommere, og der er en lurende risiko for, at det en dag vil udløse problemer i obligationsmarkedet.Danske Bank
  continue reading
 
Det går bedre end frygtet med europæisk økonomi og med at få inflationen ned, og tiden for rentenedsættelser nærmer sig. Men hvordan kommer det til at gå med at få orden på de offentlige finanser? Det kommer blandt andet an på, om nye budgetregler vil blive overholdt, og det kan man godt tvivle på.Danske Bank
  continue reading
 
Situationen i Det Røde Hav er blevet endnu mere uforudsigelig, og øgede transportomkostninger rammer også forbrugere i Europa. Men situationen i global økonomi gør, at det næppe bliver starten på en ny omgang rigtig høj inflation, og det er også bemærkelsesværdigt, at olieprisen stadig er relativt lav.…
  continue reading
 
Centralbankerne skal sætte renterne ned, men vi tvivler på, at det vil gå så hurtigt, som markederne lige nu forventer – med mindre det går rigtig dårligt for økonomien, hvilket stadig er en risiko.Danske Bank
  continue reading
 
Tro på lav inflation og mange kommende rentenedsættelser har givet en rigtig god slutspurt for både aktier og obligationer i 2023, i hvert fald hvis man har haft de rigtige aktier. Men det betyder så også, at der er større risiko for skuffelser i det nye år.Danske Bank
  continue reading
 
De store centralbanker benyttede ikke deres møder denne uge til at dæmpe forventningerne om rentenedsættelser. Tværtimod sendte den amerikanske centralbank et signal om, at renterne skal mere ned end tidligere ventet, og det er også noget, der tydeligt kan ses hos danske låntagere.Danske Bank
  continue reading
 
Høje renter har ramt forbrugere og byggeri hårdt i Norge og Sverige, men økonomierne har alligevel klaret sig bedre end ventet – ind til nu. Næste uge er der møder i en masse centralbanker, hvor der næppe kommer renteændringer, men måske forsøg på at tale forventningerne til fremtidige lempelser ned.…
  continue reading
 
Inflationen falder nu klart hurtigere end ventet, og det får markedet til at forvente rentenedsættelser inden for få måneder, også i euroområdet og Danmark. Men man skal ikke undervurdere forsigtigheden hos Den Europæiske Centralbank.Danske Bank
  continue reading
 
I sidste ende er der grund til at tro, at politikerne faktisk vil få gennemført en grøn omstilling, men det bliver nok ikke kønt, siger Bjarne Corydon i denne Markedspladsen Fokus. Blandt andet bliver det svært samtidig at holde fast i krav om at begrænse offentlige underskud, selv om rentestigningerne trods alt har mindet om, at der også er proble…
  continue reading
 
Det er langt fra en gentagelse af Liz Truss’ problemer for et år siden, men også denne gang giver det britiske efterårsbudget panderynker fordi det er ekspansivt og dermed peger i retning af renter, der forbliver høje længere.Danske Bank
  continue reading
 
Kunstig intelligens og sprogmodeller har potentiale til at løfte væksten på samme måde, som internettet gjorde det omkring år 2000, siger Casper Klynge i denne Markedspladsen Fokus. Det kommer til at kræve investeringer, arbejde og regulering, og der er nogle dilemmaer at løse undervejs.Danske Bank
  continue reading
 
Troen på, at der er ved at være styr på inflationen, er igen kraftigt stigende, selv om vi reelt ikke er blevet så meget klogere. I Kina er humøret noget blandet. Det går rimeligt med væksten, men der er tvivl om holdbarheden af det, givet modvind både hjemme og ude.Danske Bank
  continue reading
 
Det går for langsomt med at udbygge grøn elproduktion. Det handler mest om regler og også noget om penge, siger Nana Bule i vores første Markedspladsen Fokus. Men hun er optimistisk og forventer store investeringer, og mener, at vi skal holde fast i europæiske kompetencer på området.Danske Bank
  continue reading
 
Dansk inflation var 0,1 procent i oktober, og selv om man ikke skal lægge for meget i det ene tal er det del af en tendens også andre steder. Lige nu er der medvind til historien om den bløde landing, men det er for tidligt at erklære sejr for centralbankerne.Danske Bank
  continue reading
 
Målt på nogle parametre har inflationen nu to måneder i træk været lavere end målsætningen i eurolandene. Væksten er cirka nul, og arbejdsløsheden er svagt stigende. Det lyder som den berømte bløde landing for økonomien, men der er stadig stor risiko for, at tingene kan udvikle sig i den gale retning over det kommende år.…
  continue reading
 
USA’s økonomi viser styrke samtidig med, at der er global svaghed og usikkerhed, og begge dele er noget, der er med til at styrke dollaren samtidig med, at det går ret dårligt for for eksempel svenske og norske kroner. På den globale økonomiske scene er det travle uger fyldt med nøgletal, så der er nok at snakke om.…
  continue reading
 
Mange boligejere står til en ordentlig rentestigning fra nytår og skal nu vælge, om de vil tage en kort rente i forventning om snarlige rentefald, eller holde fast i for eksempel femårig rentebinding. Det er ikke en beslutning, der bliver gjort nemmere af den store usikkerhed i økonomien og rentebilledet.…
  continue reading
 
Modsat tidligere, så ser det ikke ud til, at de frygtelige begivenheder i Israel for alvor vil påvirke olieprisen. Derimod har de spillet en rolle i at sende gasprisen op, blandt andet fordi der stadig er bekymring for, om der er gas nok i Europa.Danske Bank
  continue reading
 
300 afsnit af markedspladsen! Da vi begyndte at lave Markedspladsen i 2017 handlede det meget om en nyvalgt Trump, et kaotisk Brexit og renter og inflation, der tilsyneladende aldrig ville stige. Det har jo så i den grad ændret sig, og også i denne uge steg de lange renter igen.Danske Bank
  continue reading
 
Inflationen falder i eurolandene, og det gør aktiviteten i økonomien også. Hvis det ikke går værre, ligner det en blød landing for økonomien, men det balancer på en knivsæg. Et stærkt punkt er arbejdsmarkedet, selv om det næppe er helt så stærkt, som det samlede jobtal viser.Danske Bank
  continue reading
 
Et 30-årigt realkreditlån i Danmark er blevet lidt billigere til trods for renteforhøjelserne, og det kan vi godt se fortsætte med mulighed for, at 4% lån kommer i spil. Om det faktisk sker er dog meget usikkert, for markeder og centralbanker er i vildrede, som vi så igen i denne uge.Danske Bank
  continue reading
 
ECB signalerede torsdag, at de har leveret den sidste rentestigning i hvad der blev en historisk rentecyklus. Men hvor sikre er vi på, at det var den sidste stigning? Og hvornår kommer renten ned igen? Det giver vores ECB-ekspert Piet Christiansen sit bud på. Og så ser vi frem mod en stribe af centralbankmøder i den kommende uge, hvor afslutningen …
  continue reading
 
Den danske krone kan kun svinge meget lidt over for euro, men inden for det lille vindue er den nu den svageste siden 2020. Det hænger blandt andet sammen med, at en del af Novo Nordisks indtægter skal ud igen. Vi ser også frem mod en meget åben rentebeslutning i næste uge og vender de stigende energipriser.…
  continue reading
 
Det går en smule bedre med europæisk inflation i august, men bestemt ikke godt nok, og spørgsmålet er, om vi kan undgå endnu en renteforhøjelse. Vi vender også lige dansk økonomi, hvor Novo Nordisk sætter sit præg.Danske Bank
  continue reading
 
Også i Storbritannien er der for høj inflation, stagnerende økonomi og høj lønvækst – bare i højere grad end i resten af Europa. Renten er blevet sat mere op og kan komme højere op endnu. I hele Europa trækker det op til dybere afmatning her i andet halvår, hvis man skal tro de seneste nøgletal.Danske Bank
  continue reading
 
Stemningen i kinesisk økonomi er kølet markant de seneste uger. Nøgletallene har været skuffende, men det er især fornyede problemer i ejendomsbranchen, der giver problemer og truer med at udløse en krise i økonomien, hvis ikke myndighederne griber mere håndfast ind.Danske Bank
  continue reading
 
Når danske virksomheder eksporterer og veksler deres indtægter, får de ofte færre kroner i kassen nu end for et år siden, fordi dollaren og andre valutaer er svækkede. En hel del taler for, at dollaren kan få noget mere medvind igen, men der er stadig en del at slås med for mange andre valutaer, blandt andet dem, der er afhængige af industrieksport…
  continue reading
 
Olieprisen er steget pænt den seneste måned. Det rammer forbrugerne ikke mindst i USA, men er det også tegn på, at global efterspørgsel og den underliggende inflation er på vej opad igen? Vi hælder mere til, at det er specifikke forhold i oliemarkedet, der er på spil, men holder øje med udviklingen.Danske Bank
  continue reading
 
Loading …

Краткое руководство