WNOP: Więcej niż oszczędzanie pieniędzy: Finanse osobiste | Zarabianie | Inwestowanie | Przedsiębiorczość

Поделиться
 

Fetch error

Hmmm there seems to be a problem fetching this series right now. Last successful fetch was on December 17, 2021 13:33 (5M ago)

What now? This series will be checked again in the next day. If you believe it should be working, please verify the publisher's feed link below is valid and includes actual episode links. You can contact support to request the feed be immediately fetched.

Manage series 2283589
Сделано Michał Szafrański и найдено благодаря Player FM и нашему сообществу. Авторские права принадлежат издателю, а не Player FM, и аудиоматериалы транслируются прямо с его сервера. Нажмите на кнопку Подписаться, чтобы следить за обновлениями через Player FM или скопируйте и вставьте ссылку на канал в другое приложение для подкастов.
W podca?cie ‚Wi?cej ni? oszcz?dzanie pieni?dzy’ przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomna?ania oszcz?dno?ci, opowiadam jak rozs?dnie wydawa? pieni?dze i jak odwa?nie realizowa? swoje pasje i marzenia. Je?li tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej (i nie tylko) w swoim ?yciu, to ten podcast jest dla Ciebie… Micha? Szafra?ski rozpocz?? podcastowanie jako rozszerzenie formu?y jego bloga ‚Jak oszcz?dza? pieni?dze’ – http://jakoszczedzacpieniadze.pl. Swoimi przyst?pnie pisanymi poradami dotycz?cymi finansów domowych i kreatywnego oszcz?dzania, zjedna? sobie tysi?ce czytelników. Jego pe?ne konkretnych liczb artyku?y, udowadniaj?, ?e oszcz?dzanie i pomna?anie oszcz?dno?ci nie jest takie trudne i w po??czeniu z umiej?tnie stawianymi celami, pozwala wie?? dostatnie ?ycie. Oszcz?dzanie, inwestowanie, bud?et domowy, finanse osobiste, ?ycie bez d?ugów, m?dre wydawanie pieni?dzy, zarabianie na swojej pasji, wolno?? finansowa i d??enie do bycia dobrym cz?owiekiem. Mi?ego s?uchania!

263 эпизодов